Třebíčská nemocnice je jediná v ČR, kde je veškeré dodané teplo potřebné pro vytápění a ohřev teplé vody vyrobeno z obnovitelných zdrojů – biomasy, neboť je zásobována z teplárny TTS JIH, ve které se využívá k výrobě tepla sláma a nouzově lehký topný olej. Firma TTS energo s. r. o. zásobuje od roku 2005 teplem třebíčskou nemocnici na základě výběrového řízení na EPC (financování z energetických úspor). Další výhodou tohoto systému vytápění je, že v případě výpadku zemního plynu nebo jiné krizové situace, by jako jediná v kraji Vysočina měla zajištěno vytápění.

Díky realizovaným úsporným opatřením v areálu Nemocnice Třebíč, což byla kompletní optimalizace topného systému, rekonstrukce všech výměníkových stanic a částí rozvodů tepla a v neposlední řadě regulace a osazení všech otopných těles termostatickými hlavicemi včetně ventilů, se snížila spotřeba tepla z 36.916 GJ (spotřeba tepla v referenčním roce 2004) na 29.287,65 GJ v roce 2008 (což v daném roce činí reálnou úsporu 7.628,35 GJ a snížení spotřeby tepla o 20,66%). Reálná úspora nákladů v pořizovacích cenách daného roku (2008) tedy činí 2.850.000,- Kč bez DPH.

Po dohodě s vedením Nemocnice Třebíč se společnost TTS, která nemocnici zásobuje teplem, rozhodla darovat nemocnici vyhřívané lůžko pro novorozence od firmy ALFAMEDIC v hodnotě 135 tis. Kč. Lůžko je umístěno na jednotce intenzivní péče novorozeneckého oddělení. Toto lůžko zajišťuje novorozenci optimální teplotu, která je základní životní podmínkou bezprostředně po narození. V naší nemocnici slouží novorozencům, kteří se narodili císařským řezem a nebo potřebují zvýšenou péči např. léčbu kyslíkem, infuzi nebo drobný chirurgický zákrok.

Tento dar nemocnici podtrhuje zájem společnosti TTS, kterým není jenom dosažení maximálních energetických úspor v Nemocnici Třebíč, ale také snaha přispět k modernizaci a zvýšení komfortu péče pro pacienty Nemocnice Třebíč.