Díky unikátní operaci zadním operačním přístupem provedené 12. ledna 2010 na Ortopedické klinice FN Brno, bude desetiletá Nikolka mít zdravou páteř a prožije život bez plastového korzetu.

Nikolka se narodila s vrozenou vadou páteře, která zapříčinila vznik nadpočetného polobratle na pravé straně páteře. Již v deseti letech i kosmeticky patrná deformita páteře by se v důsledku předpokládaného výrazného růstu v období puberty, zásadně zhoršila a kromě značného estetického dopadu by měla významné důsledky i zdravotní. Vyjádřeno finančně, zabránila tato středně ekonomicky náročná operace v raném dětském věku (cca 100 000,- Kč) značným nákladům na zdravotní péči v dospělosti, jakož i nutnosti případného invalidního důchodu.

Při téměř pětihodinovém operačním výkonu bylo použito moderní transpedikulární zadní instrumentace, která umožňuje dokonalejší trojrozměrnou korekci skoliotických křivek. Odstranění celého nadbytečného poloobratle je tak realizováno výhradně ze zadního operačního přístupu (přes záda). Tento postup je na Ortopedické klinice FN Brno, na jediném pracovišti v celé ČR, umožněn a zabezpečen sledováním nervové aktivity míchy po celou dobu operace.

Až na jizvičku na zádech v délce cca 7 cm tak v budoucnu na Nikolce nikdo nepozná, že prodělala jednu z náročnějších etap svého života.

Ortopedická klinika FN Brno a její Univerzitní centrum pro léčbu skolióz je unikátním centrem pro komplexní péči v problematice dětské páteře a to již od roku 1977. V této oblasti představuje v naší republice trvale vedoucí pracoviště, které řeší více jak 60 % všech těchto deformit v rámci ČR. Současně je pracoviště vyhledáváno pro operace dětí ze zahraničí. Jako jediné spondylochirurgické pracoviště v ČR dokáže totiž ošetřit všechna onemocnění i úrazy páteře – od deformit, přes úrazy až po nádorová a zánětlivá onemocnění páteře. Léčení dětských deformit páteře přitom představuje odborně i finančně nejnáročnější oblast operační léčby páteře.

Za dobu své existence bylo na Ortopedické klinice FN Brno léčeno přes 10.000 dětských pacientů s deformitami páteře. Více jak 2500 z nich pak byly operovány.