Na pacienty i jejich návštěvy čeká moderní recepce, bufet, trafika i lékárna. „Dokončila se hrubá stavba. Teď se chystáme na zimu, kdy se to bude uzavírat, aby se tam dalo v omezené míře pracovat. Jakmile se na jaře oteplí, spustíme práce naplno, abychom objekt mohli do dubna 2011 připravit k úplnému