Nemocnice Třebíč má jako jediné zdravotnické zařízení na Vysočině spánkovou laboratoř s kompletními vyšetřovacími metodami. O tom, že v oblasti „syndromu spánkové apnoe“ je Nemocnice Třebíč na špičce v České republice svědčí i číslo na certifikátu – nemocnice byla čtvrtým zařízením v ČR, které získalo certifikát o provozování spánkové laboratoře.