Zelenina se supermarketu nemá žádnou super kvalitu a je lepší s pěstovat zeleninu doma na záhradce. Tedy pokud máte tu možnost. Domácí zelenina to je fakt úplně něco jiného.