Nemocnice Milosrdných bratří v Brně získala elektroencefalografickou (EEG) laboratoř. EEG doplnila škálu činností neurologické ambulance NMB, která od června 2007 slouží ambulantním i hospitalizovaným nemocným. „Zřízením EEG byla významně doplněna komplexnost pracoviště z hlediska diagnostických možností,“ uvedla MUDr. Hana Kvapilová, neuroložka NMB. EEG je významnou pomocnou neurofyziologickou vyšetřovací metodou.