Díky podpoře norských finančních mechanismů byla v červnu loňského roku otevřena první a doposud jediná Laboratoř chůze v České republice. Za více jak osm měsíců své činnosti prošlo pracovištěm na 610 dětí, na 148 z nich pak podstoupilo operační léčbu.
Díky unikátní diagnostice se léčba zpřesnila, přibližně o 10%. O 100% pak