V roce 2009 se naše pracoviště věnovalo výzkumu příčin neplodnosti v souladu s řešením grantového projektu Ministerstva zdravotnictví. Využili jsme vědeckého zázemí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a ve spolupráci s Biochemickým ústavem zavedli nové vyšetřovací metody – např. analýzu poškození genetické informace spermií, vyšetření hladin homocysteinu v