Otevřením spinální jednotky zasadila Fakultní nemocnice Brno poslední kámen do mozaiky svého nově vybudovaného Traumacentra. Jedno z nejmodernějších pracovišť svého druhu u nás stálo více než 140 miliónů korun, z nichž celých 98 bylo hrazeno z dotace Ministerstva zdravotnictví.

Nové pracoviště disponuje 15 lůžky na spinální jednotce a 7 na jednotce intenzivní péče. Obě jsou pak součástí Ortopedické kliniky FN Brno.

Spinální jednotka je vysoce specializované oddělní pro péči o spinální pacienty, t.j. pacienty s úrazovým či neúrazovým poškozením míchy a odpovídajícím neurologickým deficitem.

Poškození míchy patří mezi nejvíce devastující zdravotní postižení. Ročně v České republice přibývá kolem 250 nových spinálních lézí, z nichž je asi 200 způsobeno úrazem. Další vznikají v rámci degenerativních, onkologických a infekčních onemocnění. Z úrazových příčin jsou na prvním místě dopravní úrazy, dále pak pády z výšky a sportovní úrazy. Nejpostiženější věkovou skupinou jsou muži od 20 do 40 let.

Otevřením spinální jednotky bylo ve Fakultní nemocnici Brno zakončeno budování jednoho z nejmodernějších Traumacenter v České republice. Fakultní nemocnice Brno je tak dnes díky finančním prostředkům ve výši 450 miliónů korun (z toho u celých 322 519 000 se jednalo o zdroje MZ) schopna svým pacientům nabídnout komplexní zázemí špičkového zdravotnického pracoviště, které disponuje vybavením odborným, personálním, technologickým i diagnostickým.

Opěrnými body Traumacentra FN Brno je pět klinik:

1. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

* Oddělení urgentního příjmu (8 lůžek) včetně CT, zákrokového sálu a 4 ambulancí pohotovostní služby
* 4 oddělení resuscitace a intenzivní péče (28 lůžek)

2. Klinika úrazové chirurgie

* 3 lůžková oddělení (73 lůžek)
* 2 jednotky intenzivní péče (11 lůžek, 4+7)

3. Ortopedická klinika

* 3 lůžková oddělení (68 lůžek)
* spinální jednotka (15 lůžek)
* 2 jednotky intenzivní péče (13 lůžek, 7+6)

4. Neurochirurgická klinika

* 2 lůžková oddělení (41 lůžek)
* 2 jednotky intenzivní péče (15 lůžek, 6+9)

5. Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie

* 2 lůžková oddělení (34 lůžek)
* dětské oddělení (9 lůžek)
* 2 jednotky intenzivní péče (11 lůžek, 6+5)

Mozaiku péče ve Fakultní nemocnice Brno doplňují další odbornosti jako ORL, stomatochirurgie či gynekologie. Nemocnice disponuje také 24 operačními sály a komplexním zázemím diagnostickým a vyšetřovacím.

Fakultní nemocnici Brno se dále v rámci Integrovaných operačních programů EU vypsaných Ministerstvem zdravotnictví podařilo získat na modernizace a obnovu přístrojového vybavení traumatologického centra FN Brno a zjištění včasné rehabilitace po úrazech a operacích pohybového a nervového systému ve FN Brno.