Ve středu, 16. září 2009 aktivovala Nemocnice Třebíč v dopoledních hodinách traumatologický plán a prakticky tak vyzkoušela svoji připravenost na řešení mimořádné události, spojené s příjmem většího počtu zraněných.

V rámci cvičení nazvaného „Mayday“ bylo do nemocnice dovezeno z místa havárie k ošetření prostřednictvím Záchranné služby kraje Vysočina 20 pacientů – figurantů. Cílem aktivace traumatologického plánu v nemocnici bylo zaměření se především na prověření komunikace záchranného systému kraje Vysočina s nemocnicí a následnou komunikací v rámci nemocnice. Dále pak prověření kapacitní a technicko-organizační možnosti nemocnice při ošetřování většího počtu zraněných a v neposlední řadě rovněž provedená dopravní opatření v areálu nemocnice. Traumatologický plán nemocnice prověřovala v minulosti již dvakrát a i nyní zaměstnanci prokázali, že jsou schopni případnou situaci příjmu většího počtu zraněných zvládnout.

MUDr. Leoš Novotný