Včasná resuscitace může zachránit lidský život. Jelikož jsou ale znalosti jak postupovat při zástavě srdce zatím velmi málo v povědomí běžné populace, nabízí brněnská Nemocnice Milosrdných bratří veřejnosti 3. června 2010 bezplatné školení včetně praktického výcviku. Dva totožné dvouhodinové kurzy se uskuteční ve čtvrtek 3. června ve 14.30 a v 17.00. Na jeden z termínů je lepší se předem nahlásit Klientskému centru NMB na telefonním čísle 543 165 210 či na e-mail info @ nmbbrno.cz. Městská nemocnice v Polní ulici se kurzem resuscitace zapojuje i letos do série akcí Brněnské dny bez úrazů projektu Brno – Zdravé město.

K náhlé srdeční zástavě může dojít u kohokoliv. Nejčastější příčinou je srdeční infarkt či arytmie nebo úraz. Zvláště v první hodině po vzniku obtíží bývá srdce postiženého velmi zranitelné. Srdce může náhle přestat pracovat jako pumpa, vytlačující krev do těla a pouze chaoticky fibrilovat. Tento stav klinické smrti je ale léčitelný po zaškolení i naprostými laiky. Naše nemocnice zahájila loni proškolování především zdravotnických, ale i nezdravotnických pracovníků v oblasti resuscitační péče dle nových doporučených postupů pro resuscitaci, vydaných European Resuscitation Council (ERC). Cílem těchto nových doporučených postupů je zlepšit resuscitační praxi a výsledky přežití srdeční zástavy. Univerzální poměr masáží srdce a vdechů 30:2 by měl redukovat přerušení a pravděpodobnost hyperventilace, zjednodušit pokyny k výuce a zlepšit uchování dovedností. Školí například i brněnské městské strážníky.

Cílem výcviku je vyzbrojit posluchače schopností umět vykonat resuscitaci v reálné klinické situaci na takové úrovni, na jaké by se od nich dala očekávat – byť jsou laickými okolostojícími, prvními reagujícími z řad veřejnosti. Kurzy v oblasti resuscitace, kterými prošla i většina zaměstnanců nemocnice, zajišťují staniční sestry oddělení Anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM). Využívají přitom moderní figuríny dospělé osoby i dítěte. Instruktážní zařízení získala nemocnice před několika lety díky grantu Institutu Ronadla Reagana Univerzity J. Washningtona v USA. Obdobný kurz pro veřejnost se v NMB poprvé úspěšně uskutečnil předloni. Další informace na internetové adrese www.zdravemesto.brno.cz.

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí NMB