Brněnská Nemocnice Milosrdných bratří v Brně (NMB) dnes slavnostně uvedla do provozu nový computerový tomograf – CT. Nejde o premiéru, CT přístroj v brněnské městské nemocnici v Polní ulici fungoval již deset let. Proto bylo zapotřebí zastaralý přístroj nahradit novým moderním. „Se starým CT přístrojem jsme se rozloučili s vděčností, protože za celých deset let nás ´zlobil´ jen minimálně. Například za celou dobu své činnosti potřeboval pouze dvakrát výměnu rentgenové lampy, což je nejdražší součástka. Poslední z lamp dokonce vydržela rekordních 630 tisíc skenů,“ uvedla primářka radiodiagnostického oddělení NMB MUDr. Zdeňka Skripová.

Pořízení nového moderního CT přišlo nemocnici na 11,5 milionů korun z vlastních prostředků. Dodavatelská firma vzešla z výběrového řízení. „Jedná se o šestnáctispirální multidetektorový přístroj od firmy Siemens, který se vyznačuje jednak výrazně lepším rozlišením, vyšší rychlostí provedení vyšetření a podstatně nižší radiační zátěží. Také sortiment vyšetření, který je možno na tomto přístroji provádět, je širší. Ze získaných základních dat lze na počítačové bázi rekonstruovat mnoho cenných údajů – například virtuální kolonoskopie, CT angiografie, rekonstrukce poměrů v břišní a hrudní dutině či rekonstrukce kostí při frakturách,“ řekla Skripová.

CT je bezbolestná vyšetřovací metoda, pomocí které může lékař prohlédnout vnitřní orgány celého těla. Kombinuje klasické rentgenové vyšetřením s počítačovým systémem, který informace zpracovává. Snímek je matematicky spočítán a zobrazen do nejmenších detailů. Metoda se využívá například při úrazech hlavy, hrudníku a břicha. Může vyloučit nebo potvrdit zánětlivé procesy, které jinak lékař nezjistí. Důležitou úlohu má v diagnostice onkologických onemocnění. Vyšetření jednotlivých částí těla je prováděno jak bez, tak i s kontrastní látkou, podanou do žíly nebo perorálně. Počet pacientů vyšetřených na CT pracovišti NMB každoročně stoupá o zhruba 500 lidí. Za loňský rok 2008 radiologové v NMB takto provedli 4448 vyšetření. Za dobu svého působení v NMB staré CT zvládlo vykonat téměř 30 tisíc vyšetření.

RDG oddělení NMB používá již více než 3 roky bezfilmovou technologii, je součástí digitální metropolitní sítě brněnských zdravotnických zařízení. K této významné kvalitativní změně v provozu se oddělení rozhodlo na jaře 2006. Cestou takzvané digitalizace jsou rentgenové snímky zasílány přímo do paměti a na obrazovku počítače. Například loni RDG oddělení NMB provedlo celkem 44.739 vyšetření u 16.635 pacientů. A to jak pacientů NMB tak i u pacientů praktických lékařů a externích ambulantních specialistů. Letos radiologové celkového loňského čísla dosáhli již v těchto dnech. V celé NMB loni bylo hospitalizováno 13.900 pacientů při kapacitě 503 lůžek a dalších 110.000 bylo ošetřeno ambulantně.