Radikální opravy se dočkaly gynekologické ambulance brněnské Nemocnice Milosrdných bratří. V období od poloviny července stavbaři vybourali v prostorách, sídlících v přízemí hlavní budovy při Polní ulici, některé příčky a zvětšili prostory vyšetřoven. „Prostředí se citelně zlepšilo, nyní je opravdu důstojné pro pacienty,“ míní zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení NMB MUDr. Jiří Nagy. Lékaři tak nyní mají více pohodlného prostoru na vyšetření než v původních úzkých stísněných ambulancích. Rozšíření umožnilo přemístění zázemí a prostor pro odpočinek sester do jiných, sousedících prostor. Původní okénko evidence nahradil moderní recepční pult, novotou září i čekárna. Oprava přišla nemocnici na 2,45 milionu korun, vzhledem ke každoročně se zvyšujícím počtům pacientek i rodiček ale byly stavební práce nutné. Po několika týdnech provizorií se od tohoto týdne lékaři i sestry gynekologické ambulance NMB vrátily do původních, ale radikálně modernizovaných prostor.

Gynekologicko-porodnické oddělení NMB zajišťuje komplexní péči pro ženskou část brněnské i mimobrněnské populace. Již od padesátých let je vyhledávanou porodnicí, po FN Brno druhou největší na jihu Moravy. Porodnice je oblíbená pro své klidné rodinné prostředí, individuální přístup a sympatie k veškerým metodám tzv. alternativního porodnictví, respektujícím přání rodičky a zbavujícím ji strachu z porodu. Disponuje čtyřmi samostatnými porodními boxy a řadou doplňků v nich. Systematická péče o matku a dítě v prvních dnech po porodu a moderní přístupy ke kojení byly v roce 2004 oceněny mezinárodně uznávaným titulem Baby Friendly Hospital – „nemocnice vstřícná k dětem“. Oblíbenost zařízení dokazují každoročně se o cca 15 procent zvyšující počty porodů.

Gynekologický úsek poskytuje kompletní spektrum gynekologických operací, od malých zákroků až po rozsáhlé výkony. Důraz je v posledních letech kladen hlavně na rozvíjení metod minimálně invazivní chirurgie, endoskopických a rekonstrukčních operací. Oddělení je zaměřeno na řešení problémů ženské močové inkontinence, kde se stalo školícím centrem nových operačních metod pro zájemce tuzemské i zahraniční. Provádí nový přístup v řešení sestupů a výhřezů rodidel – rekonstrukce pánevního dna pomocí implantátů. I gynekologický úsek může milovníkům soukromí nabídnout dva komfortně vybavené nadstandardní pokoje. Ambulantní část nemá za cíl nahrazovat práci ambulantních gynekologů, ale navazovat na ni. K tomuto účelu je vybudován systém specializovaných poraden – pro riziková těhotenství, pro patologie děložního čípku, pro problémy klimakteria, urogynekologická ambulance a ambulance pro gynekologickou endokrinologii a poruchy plodnosti. Ultrazvuková ambulance je kromě rutinní diagnostiky zaměřená na včasnou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu a je vybavena ultrazvukovým