Nemocnice Milosrdných bratří v Brně získala elektroencefalografickou (EEG) laboratoř. EEG doplnila škálu činností neurologické ambulance NMB, která od června 2007 slouží ambulantním i hospitalizovaným nemocným. „Zřízením EEG byla významně doplněna komplexnost pracoviště z hlediska diagnostických možností,“ uvedla MUDr. Hana Kvapilová, neuroložka NMB. EEG je významnou pomocnou neurofyziologickou vyšetřovací metodou. Jde o funkční neinvazivní vyšetření elektrické aktivity mozku, důležité zejména u záchvatových onemocnění, epilepsie, poruch vědomí, bolestí hlavy, po úrazech, zánětech mozku apod. Vyšetření indikuje především neurolog, psychiatr, ale také lékaři jiných odborností.

Pro klienty je důležité to, že jde o nebolestivé vyšetření, náročné snad jen na čas. „EEG je diagnostickou vyšetřovací metodou a doplňuje klinické vyšetření. Čistý čas trvání záznamu je 40 minut, je však třeba počítat s dalším časem na přípravu . Po pacientech nepožadujeme žádnou předchozí přípravu, například aby před vyšetřením nejedli či nepili a podobně,“ vysvětlila Kvapilová. Průběh celé procedury není pro pacienta náročný. Po čas snímání záznamu by měl v klidu ležet se zavřenýma očima. Snímající elektrody jsou součástí tzv. čepice, která se pouze nasadí. EEG je obsluhováno zdravotní sestrou s příslušnou specializací. Natočený graf pak hodnotí lékař. „Během vyšetření jsou užívány aktivační metody, tzn. že vyšetřovaný klient například zhluboka dýchá,“ popsala.

Vyšetřovací metoda EEG, používaná ke sledování činnosti mozku, je prováděna pomocí přístroje zvaného elektroencefalograf. Tento přístroj, skládající se ze snímacích elektrod a procesoru, zapisuje tzv. EEG křivku, která zachycuje aktuální mozkovou aktivitu. Elektrody jsou součástí „čepice“, nasazené na pacientovu hlavu. Zapisují tzv. potenciály – tedy vzruchy, vznikající při práci mozku. Tyto informace elektroencefalograf po zesílení zpracovává a zapisuje křivku. Součastně se zobrazuje i EKG křivka, která sleduje i činnost pacientova srdce.

Metoda EEG vznikla v první polovině 20. století a od doby svého vzniku zaznamenává velmi výrazný pokrok. Dnes je zcela běžnou vyšetřovací metodou a neztratila svůj význam i přes pokrok ve vývoji zobrazovacích metod. Výhodou je, že vyšetření EEG vůbec nebolí – při vyšetření pacient pouze leží a sleduje pokyny zdravotnického personálu.

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí