Dne 15. ledna 2010 byla ve FN Brno on-line aplikována průlomová invazivní metoda při řešení ischemické choroby srdeční, stále jedné z nejčastějších příčin úmrtí u nás. Zúžení na koronární tepně pacienta se použitím speciálního přístroje tak dostalo nejen pod drobnohled kardiologů, ale především se podařilo objasnit jeho dopady na správné prokrvení srdce.

Tato moderní metoda zažívající celosvětový boom, byla předvedena v rámci jednodenního mezinárodního setkání intervenčních kardiologů – MiddleEuropean FFR Workshop, který spolu s belgickou klinikou v Aalstu pořádalo Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky (PIIK IKK) FN Brno. To je jedním z největších center pro miniinvazivní léčbu pacientů s ischemickou chorobou srdeční v ČR a největší centrum jihomoravského regionu,

Použitá metoda, známá pod zkratkou FFRmyo = frakční průtoková rezerva myokardu, je založena na změření krevního tlaku před a za zúženým místem koronární tepny přímo během katetrizace. Jedná se o diagnostické vyšetření, které zabrání zbytečným zákrokům a následnému riziku pro pacienta a zároveň umožní řešení pouze opravdu významného postižení koronárních tepen, které způsobuje srdeční nedokrevnost.

V průběhu workshopu bylo provedeno několik živých přenosů, které byly doplněny o přednášky českých odborníků a především jednoho ze zakladatelů této metody, prof. Bernarda de Bruyna z Aalstu, který spolu s MUDr. Petrem Kalou z FN Brno celou akci organizoval.

Cílem odborného setkání bylo poukázat na fakt, který je ve zjednodušené podobě možno vyjádřit slovy: NESTAČÍ POUZE VIDĚT, ALE JE TŘEBA TAKÉ VĚDĚT.

Tím je myšleno, že pro správnou volbu léčebného postupu u pacientů s ischemickou chorobou srdeční je nutné nejen vidět zúžení na koronární tepně, ale zároveň znát jeho dopady na správné prokrvení srdce. V tomto směru se jedná o průlomovou metodu, která zažívá celosvětově boom a kardiologové tak vedle svého hlavního cíle léčit mohou naplnit i hlavní myšlenku klasické medicíny, kterou je PRIMUM NON NOCERE – tzn. prvotní je pacienta nepoškodit.

Vlastní katetrizační výkony prováděl velmi zkušený katetrizační tým PIIK IKK FN Brno pod vedením MUDr. Petra Kaly, Ph.D, FESC., FSCAI a jejich průběh byl on-line konzultován s prof. De Bruynem a kolegy v přednáškovém sále.

Bez trvalé podpory ředitele FN Brno, MUDr. Romana Krause, MBA a přednosty IKK prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc. by však tato historicky první akce svého druhu v ČR a ve střední Evropě nemohla vzniknout.