Na pacienty i jejich návštěvy čeká moderní recepce, bufet, trafika i lékárna. „Dokončila se hrubá stavba. Teď se chystáme na zimu, kdy se to bude uzavírat, aby se tam dalo v omezené míře pracovat. Jakmile se na jaře oteplí, spustíme práce naplno, abychom objekt mohli do dubna 2011 připravit k úplnému předání investorovi,“ popsal aktuální stav stavbyvedoucí Martin Čaňo.

V novém pavilonu se usídlí čtyři oddělení dohromady. Ze starých prostor se do nových přemístí rehabilitace, gynekologicko-porodnické oddělení a novorozenecké oddělení. Stěhování čeká i oddělení dětské. Budova bude čtyřpodlažní, se suterénem zapuštěným do země.
Chlouba pro Třebíč
Stavbyvedoucí Martin Čaňo je na rostoucí nový pavilon pyšný. „Třebíč tím získá krásnou novou budovu. Nemocnici to pozdvihne a bude to také samozřejmě velmi účelné,“ řekl. „Pavilon bude velmi příjemný, standard pro pacienty se zvedne,“ nastínil František Kalina, technický náměstek nemocnice. Například porodnice bude umožňovat nové způsoby porodu. Rehabilitace zase třeba dostane bazén, využívat se bude vodoléčba.

„Na budově architekt Homolka navrhl velký nápis „Nemocnice Třebíč“. Bude to první budova, kam pacient přijde. Proto se v přízemí bude nacházet recepce propojená se zázemím jako bufet, trafika a lékárna,“ řekl náměstek Kalina. „Stavbu pavilonu teď provází hluk a znečištění, proto prosíme pacienty o pochopení. Vše jim ale vynahradíme, protože komfort v novém pavilonu bude výrazně větší,“ přislíbil FrantišekKalina.

Investorem výstavby Pavilonu pro matku a dítě je kraj Vysočina. Finančně přispěla Evropská unie z fondu pro regionální rozvoj. Projekt zhotovil ateliér Penta z Jihlavy, architekt Jaromír Homolka. Staví sdružení firem Outulný a IMOS.